ΒΠ – ΛΣ – Άσκηση για Παρασκευή

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΛΣ – Άσκηση για Παρασκευή

Συνδεθείτε στο koita.me.

Κατόπιν δημιουργήστε δύο αρχεία με το πρόγραμμα nano.

Το ένα αρχείο θα λέγεται first.py

και θα περιέχει :

#!/bin/sh
print "Hello!"

Το δεύτερο αρχείο να το δημιουργήσετε μέσα στον φάκελο public_html

θα λέγεται color.html και θα περιέχει τα παρακάτω:

<html>
<body style="background-color:powderblue;">
<h1>Just a color</h1>
</body>
</html>

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται