ΒΠ – ΛΣ – Σημειώσεις

από Γιάννης Κάτω από: 20-21 ΒΠ, ΛΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΒΠ – ΛΣ – Σημειώσεις

Θεωρία

Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1

Πρόχειρες σημειώσεις

Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων

(ΛΣ)

Αρχείo

Φακέλος ή Κατάλογος

nano

mkdir 

rm

cd

rmdir

 

Χρήσιμο λεξιλόγιο

  • write = γράφω
  • unwritable = δεν γράφεται
  • file = αρχείο
  • directory = φάκελος ή κατάλογος
  • folder = φάκελος ή κατάλογος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται