1η δραστηριότητα – ΚΕΦ.2 Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

1: Αφού επιλέξετε συνδυασμούς τιμών και ποσοτήτων από τον πίνακα που βρίσκεται στα αριστερά  μπορείτε να δείτε την κατασκευή της καμπύλης ζήτησης στο σύστημα των αξόνων στα δεξιά. Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στην Καμπύλη ζήτησης; Πως επηρέασε η μεταβολή της τιμής στη ζητούμενη ποσότητα;

 

2: Τι παρατηρείτε στη σχέση μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού ; Είναι θετική ή αρνητική?

 

 

3: Διατυπώστε ένα συμπέρασμα για το πώς η μεταβολή της τιμής ενός προϊόντος επιδρά στην ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος αυτού. Τσεκάρετε με κλικ στο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά το νόμο της ζήτησης για να δείτε τη διατύπωση του.

 

Αφήστε μια απάντηση