ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ‘ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦ.7  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΡ.7.2 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας

παρ.7.2.3 Ο τουρισμός

Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στους ξένους επισκέπτες και ο Ξένιος Δίας εθεωρείτο ο προστάτης των ξένων. Επίσης είναι γνωστός ο Παυσανίας ο περιηγητής σημαντικότερο έργο του οποίου είναι η Ελλάδος περιήγησης.

Στον 20αι. αναπτύσσεται ο μαζικός τουρισμός και γίνεται λόγος για βιομηχανία τουρισμού.

Στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας βοήθησε και η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων καθώς επίσης και μια κοινή αντίληψη: τουρισμός για όλους.

Παρακάτω θα παρακολουθήσουμε το Greek Tourism. An eternal journey!του Ε.Ο.Τ. που δημιουργήθηκε με σκοπό την προσέλκυση τουριστών απ’ όλο τον κόσμο μέσα από την έκθεση του φυσικού τοπίου και της ιστορίας της χώρας μας .

Αφήστε μια απάντηση