Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Αρχεία για 'Φυσική Αγωγή' Κατηγορία

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ Σχολικό Έτος 2001-2002

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 22 Μαΐου 2002

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ Σχολικό Έτος 2001-2002.

 Η Ολυμπιακή Παιδεία αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές με σκοπό τη διαμόρφωση ή και τροποποίηση προτύπων συμπεριφοράς του ατόμου σύμφωνα με τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – Στόχοι της Ολυμπιακής εκπαίδευσης είναι και οι αξίες του Ολυμπισμού:

Η ιδέα της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου.
Η ανάγκη της ταυτόχρονης άσκησης σώματος και πνεύματος.
Η ιδέα της αθλητικής υπεροχής.
Η αυτόβουλη υποταγή στις αρχές του “Ευ αγωνίζεσθαι ” της ισότητας των ευκαιριών και της τήρησης των υποχρεώσεων.
Το ιδανικό της κατανόησης της ισότητας των λαών και της ειρήνης που επιβάλει σεβασμό στις πολιτισμικές ιδιομορφίες των λαών.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ που χρησιμοποιείτε είναι μαθητοκεντρική – ομαδοσυνεργατική , μέθοδος που προτείνει ένας μεγάλος αριθμός παιδαγωγών και προτιμούν οι περισσότεροι μαθητές. Οι Μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συνεργαζόμενοι ασχολούνται άμεσα με θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή τους (Διαπροσωπικές σχάσεις , Φιλία , Γονείς , Αλκοόλ , Ναρκωτικά κλπ.) και υιοθετούν στάσεις που θα τους βοηθήσουν σε μελλοντικές αποφάσεις στα πρότυπα της Ολυμπιακής ιδέας. Τις στάσεις αυτές οι μαθητές τις μεταφέρουν προς την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη των στόχων προτείνετε η υιοθέτηση δύο πλαισίων ενεργειών. ‘Ένα θεωρητικό πλαίσιο μέσω του οποίου προωθείτε η γνώση και ένα κινητικό πλαίσιο μέσω του οποίου ενεργοποιούνται ικανότητες – δεξιότητες (αθλητικές , κοινωνικές , ερευνητικές κ.α.).

Το θεωρητικό μέρος σκοπό έχει να διδάξει στους μαθητές την ιστορία των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων και τον τρόπο τέλεσής τους καθώς και την αναβίωση και την διαδρομή των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων. Επίσης με τη μέθοδο της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας προσεγκύονται θέματα της σύγχρονης κοινωνίας που έχουν άμεση σχέση με τον αθλητισμό όπως η βία στους αθλητικούς χώρους , η υγιεινή διατροφή , τα αναβολικά , χώροι και τρόποι γύμνασης κλπ.

Στο κινητικό μέρος υπάρχουν δραστηριότητες που σκοπό έχουν να συνδέσουν το σώμα και το πνεύμα του αθλητή. Τέτοιες είναι γνωριμία με καινούρια ολυμπιακά αθλήματα , εσωτερικά πρωταθλήματα και για μαθητές και για μαθήτριες , δραστηριότητες που γίνονται με μεγάλη επιτυχία. Επίσης προγραμματισμένες είναι επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους , ιστορικούς χώρους καθώς και παρακολούθηση ολυμπιακών αθλημάτων όπου υπάρχει δυνατότητα. Στα πλαίσια της ολυμπιακής παιδείας θα υπάρχει συμμετοχή του σχολείου μας σε εκδηλώσεις που θα γίνουν από όλους τους συναδέλφους της Νομαρχίας του Πειραιά καθώς και ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών για τον εθελοντισμό.

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα της ολυμπιακής παιδείας στηρίζεται από αρκετούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και στις προθέσεις είναι μετά τη συνεργασία με το συνάδελφο της πληροφορικής για τη σελίδα στο Internet και η συνεργασία για εκθέσεις ζωγραφικής , λογοτεχνίας καθώς και μουσικών θεμάτων με τους αντίστοιχους συναδέλφους.

Κατηγορία Φυσική Αγωγή | Δεν υπάρχουν σχόλια »