Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολ. Έτους 2018-19

Συγγραφέας: ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις 24/05/2019

Πραγματοποιήθηκε στο Ζάννειο Π. Γυμνάσιο  κάθε Τετάρτη μετά το σχολικό ωράριο και ώρα: 13.20΄-14.45΄ σε αίθουσα του σχολείου.

Πραγματοποιήθηκαν 19 μαθήματα από Τετάρτη 17-10-15  έως  22-5-16

Συμμετείχαν  μαθητές της Α΄τάξης,  κατόπιν αιτήσεώς τους με έγγραφη άδεια του γονέα.

Η οργάνωση και λειτουργία των τμήματος στόχευε στην καλλιέργεια και ανάδειξη της ικανότητας των παιδιών στη μαθηματική σκέψη, δηλαδή στη λογική επαγωγή, στην αφαιρετική σκέψη και στην πολύτροπη προσέγγιση κάθε προβλήματος στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Πρόκειται για αυτοτελές υποστηρικτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και μορφωτικού επιπέδου των μαθητών σε ότι αφορά την μαθηματική τους παιδεία είτε αυτών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένου τύπου δυσκολίες (κατανόησης και αφομοίωσης της διδαχθείσας ύλης) και χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης, είτε αυτών που απλώς επιδιώκουν τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Ο χώρος της τάξης διευθετήθηκε από την εκπ/κό σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τους διδακτικούς στόχους που έθεσε. Εγκαταλείψαμε τη μετωπική διδασκαλία και χρησιμοποιώντας τον κατευθυνόμενο διάλογο πετύχαμε ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στην κατάκτηση   της   γνώσης. Πρωταρχικός μας στόχος η κοινωνικοποίηση, η συνεργατικότητα, η αρμονική συνύπαρξη και η συλλογικότητα στις προσπάθειες των μαθητών μας.

Οι μαθητές είχαν πάντα ένα φάκελο εργασιών, τύπου porftolio, όπου φύλασσαν φωτοτυπίες  και φύλλα εργασίας που μοίραζε η διδάσκουσα  σε κάθε μάθημα, και  οποιεσδήποτε εργασίες έκαναν στα πλαίσια του μαθήματος της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθηματικών.

Στην σχολική πράξη με το κατάλληλο πρόγραμμα σε συνδυασμό με την μέθοδο εξασφαλίσαμε χρόνο ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές μας με κατάλληλες ασκήσεις και προβλήματα να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα την διδακτέα ύλη , να συνεργαστούν και τέλος να ανακαλύψουν τρόπους αποφυγής της πολύ γνωστής σε μικρούς και μεγάλους Μαθηματικοφοβίας. Οι  δραστηριότητες πρόσφεραν στους μαθητές την δυνατότητα να νοιώσουν έντονα το βίωμα  και τη χαρά της δημιουργίας

Παρακολουθούσαν τα μαθήματα 25 μαθητές σχεδόν ανελλιπώς ενώ οι υπόλοιποι εναλλάσσονταν ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες και υποχρεώσεις.

Τα αποτελέσματα κρίνονται από τη διδάσκουσα πολύ θετικά.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Ειρήνη Στουπά.