Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Αγγλική Γλώσσα με χρήση ΤΠΕ: Μια μελέτη περίπτωσης μεθόδου CLIL

Συγγραφέας: ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις 11/05/2018

Τίτλος: Τα Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου: Νέος Παιδαγωγός / Αθήνα, 28 και 29 Απριλίου 2018 (εφαρμογή με link)

Γλώσσες: Ελληνική (gre)

ISBN: 978-618-82301-4-9

Συμπεράσματα

Η συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών αποτιμά θετικά την όλη συμμετοχή στο CLIL διδακτικό σενάριοκαι με την παράλληλη διδασκαλία των Μαθηματικών και της Αγγλικής γλώσσας . Η θετική στάση διατηρείται σε ό,τι αφορά το πρόσφορο και ζεστό κλίμα που δημιουργήθηκε με την παρουσία των δυο καθηγητών. Σε κλίμα γενικής επιδοκιμασίας κινήθηκε και η διάθεση υπέρ της ποικιλίας των δραστηριοτήτων κι ερεθισμάτων που τους παρείχε η συγκεκριμένη διδασκαλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αξιολόγηση της παραπάνω εκπαιδευτικής δράσης συμμετείχε  και μια  φοιτητήτρια του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ που έκανε την πρακτική του στο σχολείο μας και παρακολούθησε δια ζώσης τη διαθεματική αυτή διδασκαλία απαντώντας ανώνυμα σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.  Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου κατέδειξε ότι η φοιτήτρια ταυτίζεται με την πλειοψηφία των μαθητών και θεωρεί αποτελεσματικό το πρόγραμμα CLIL τόσο στη βελτίωση και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας όσο και στην εύκολη κατανόηση των μαθηματικών προβλημάτων που διαπραγματευόταν το διδακτικό σενάριο.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα επέδρασε θετικά στο επίπεδο των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές τόσο στην επίλυση προβλημάτων ποσοστών όσο και στην ερμηνεία γραφημάτων στατιστικής με την δημιουργική χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Εστιάζοντας στη σημασία των δεξιοτήτων μάθησης μέσω των εποικοδομητικών μεθοδολογιών σε συνεργατικά περιβάλλοντα αντιλαμβανόμαστε ότι η εκμάθηση του περιεχομένου μέσω μιας γλώσσας (ως μέσο διδασκαλίας) μπορεί να προσφέρει ένα καλό περιβάλλον μάθησης τόσο για την εκμάθηση του περιεχομένου όσο και για την ανάπτυξη της γλώσσας και ότι η μέθοδος CLIL μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αλλαγή αυτή (Mehisto, 2008). Τέλος, με την προσέγγιση αυτή οι αδύνατοι μαθητές νοιώθουν ψυχολογικά ασφαλείς καθώς απαλλάσσονται από το άγχος της αποτυχίας και εξασφαλίζουν βοήθεια και υποστήριξη στην προσπάθεια τους για κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 1988). Αυτή ακριβώς η ατμόσφαιρα, η απαλλαγμένη από το άγχος της αποτυχίας, διαπιστώθηκε καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των διδακτικών σεναρίων και στις δύο τάξεις όπου εφαρμόστηκε, επιβεβαιώνοντας ότι η παράλληλη διδασκαλία των Μαθηματικών με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL και τη χρήση ΤΠΕ προσφέρει στούς μαθητές μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και τη χρήση της γλώσσας.

 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί:

Αγγελική Παπαγεωργίου ΠΕ06

Ειρήνη Στουπά ΠΕ03