Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συγγραφέας: ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις 10/11/2017

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ:  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

-Έχει σκοπό να κάνει ορατά τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή , βοηθώντας τους να αναπτύξουν σκέψη και κρίση που αξιοποιούν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που διέπουν τη μαθηματική σκέψη , ώστε να αντιμετωπίζουν τις υλικές και πνευματικές ανάγκες της ζωής τους με κριτικό, δημιουργικό και λειτουργικό τρόπο.

Παράλληλος στόχος είναι η εμβάθυνση στους μαθηματικούς συλλογισμούς και η ανάπτυξη της μαθηματικής κουλτούρας με επιλεγμένα προβλήματα, έχοντας ως ορίζοντα τους διαγωνισμούς Μαθηματικών (όπως ο διαγωνισμός της Ε.Μ.Ε. και ο διαγωνισμός Καγκουρώ).

Συνεργαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε διαθεματικά εκπαιδευτικά σενάρια Μαθηματικών στην Αγγλική  γλώσσα με τη μέθοδο CLIL (Content and  Language Integrated Learning) δηλαδή διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος (π.χ. Γεωγραφία, Μαθηματικά, Επιστήμη) μέσω μιας ξένης γλώσσας. Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί , με παράλληλη διδασκαλία, θέτουν δυο ομάδες στόχων:  τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο (Μαθηματικά) και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα καθώς είναι μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης η οποία προωθείτην εκμάθηση τεχνικών «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», γλώσσας και περιεχομένου.

Στοχεύουμε στο να γίνει διάχυση των σεναρίων CLIL σε όλους τους μαθητές της Γ Γυμνασίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ –

ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ06

ΠΕ03