Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Συγγραφέας: ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις 11/02/2017

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:          Statistics- Interpreting Survey Data and Graphs

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:     50  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εκπαιδευτικοί:   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΕ06) –

                                                                         ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΕ03)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Πρόκειται για ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο που επιχειρεί με τη χρήση ΤΠΕ, φύλλα εργασίας στην Αγγλική Γλώσσσατη διερευνητική διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών μέσω της Αγγλικής.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως επιμέρους στόχους (Α. Γνωστικούς, Β. Επίτευξης ικανοτήτων, Γ. Υιοθέτησης στάσεων) οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Α1. Να εξοικειωθούν με τη χρήση αγγλικού λεξιλογίου σχετικού με τα Μαθηματικά, και συγκεκριμένα με χρήσιμους όρους που αφορούν απλές μαθηματικές πράξεις, υπολογισμούς, , ποσοστά, αναλογίες κτλ. αλλά και λεξιλόγιο της καθημερινότητας που συνδέεται με τη χρήση των μαθηματικών όπως μεταφορά δεδομένων από ένα ραβδόγραμμα συχνοτήτων ή ένα κυκλικό διάγραμμα σε πίνακα συχνοτήτων και την εύρεση των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε τιμή της μεταβλητής.

Α2. Να διατυπώνουν υποθέσεις/λογικά συμπεράσματα με τη χρήση υποθετικών λόγων στην Αγγλική γλώσσα

Α3. Να εξοικιωθούν με συντακτικές δομές που χρησιμοποιούνται στη διατύπωση μαθηματικών προβλημάτων και την περιγραφή διαδικασιών, όπως η παθητική φωνή.

Α4. Να παράγουν αυθεντικό γραπτό και προφορικό λόγο στα Αγγλικά βελτιώνοντας και τις τέσσερις (4) δεξιότητες εκμάθησης της Αγγλικής.

Β1. Να επικοινωνούν επαρκώς με σαφήνεια και πληρότητα στην Αγγλική γλώσσα.

Β2. Να συνειδητοποιήσουν ότι τόσο τα μαθηματικά όσο και Αγγλική Γλώσσα είναι «Παγκόσμιες Γλώσσες» επικοινωνίας.

Β3.Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας

Β4.Να διαχειρίζονται πληροφορίες που αφορούν διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας

Β5. Να συνθέτουν και να αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Γ 1. Εμπνεόμενες από το βιβλίο της Anne Siety: «Μαθηματικά ο αγαπημένος μου φόβος», ξεκινήσαμε μια διαθεματική συνεργασία ώστε να δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να διατυπώσουν και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το άγχος που τους προκαλούν τα μαθηματικά. Δώσαμε μια ευκαιρία στους μαθητές μας, να ξεπεράσουν το «μπλοκάρισμά» και να χαίρονται όταν ασχολούνται με τα μαθηματικά.

Η διαθεματική δράση έχει επίσης σημείο αναφοράς το βιβλίο του Edward Frenkel: «Έρωτας και Μαθηματικά» όπου αποκαλύπτει μια πλευρά των μαθηματικών που δεν έχουμε δει ποτέ, πλημμυρισμένη από την ομορφιά και την κομψότητα ενός έργου τέχνης. Επιδιώξαμε να καταδείξουμε ότι τα Μαθηματικά, αντί να έχουν μια εξειδικευμένη θέση στο φάσμα των επιστημών, φτάνουν στην καρδιά όλων των πραγμάτων, ενώνοντάς μας πέρα από τους πολιτισμούς, το χώρο και το χρόνο.

Γ2. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος για τη λύση ενός συνηθισμένου προβλήματος ποσοστών από την διδακτέα ύλη, μεταφρασμένου στα Αγγλικά, είχε ανταπόκριση από το σύνολο των μαθητών, ιδιαιτέρως αυτών που θεωρούνται «αδύναμοι» όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τον συνήθη τρόπο διδασκαλίας στα πλαίσια της  τυπικής διδασκαλίας του μαθήματος.

Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες:

https://www.youtube.com/watch?v=Yexc19j3TjE(why do people hate mathematics)

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoJ-LalIFOU(why do people hate mathematics)

http://grafis.sch.gr/index.php/apps/files/?dir=%2Fteachers_gymzanne