Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δράση με τίτλο : «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ» Διαθεματική προσέγγιση και συνάντηση των Μαθηματικών με τη ζωγραφική και την Αρχιτεκτονική».

Συγγραφέας: ΣΤΟΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ στις 11/01/2017

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»: Ένα ταξίδι από την αισθητική της Τέχνης, στη λογική των Μαθηματικών

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ   ΑΓΓΕΛΗ   ΠΕ 08

ΕΙΡΗΝΗ   ΣΤΟΥΠΑ   ΠΕ03

 AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:   50  μαθητές

ΤΑΞΕΙΣ:  Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Τα Μαθηματικά, η   γεωμετρία, η αναλογία και η προοπτική έχουν μια μακράν ιστορία σύνδεσης με την Τέχνη και την Αρχιτεκτονική.

Αν και τα μαθηματικά και η τέχνη βασίζονται σε διαφορετικά μοντέλα σκέψης, η τέχνη αφομοιώνει στοιχεία τα οποία παίρνει τόσο από τον υλικό όσο κι από τον αφηρημένο κόσμο της επιστήμης.

Στην Τέχνη της ζωγραφικής εμφανίζεται η ανάγκη του ανθρώπου-ζωγράφου να ξεχωρίσει μέσα από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες πληροφορίες του οπτικού κόσμου εκείνες που είναι απαραίτητες για να αναπαραστήσει τα σταθερά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των αντικειμένων.
Στα Μαθηματικά εμφανίζεται η ανάγκη του ανθρώπου-μαθηματικού να αναζητήσει την Αλήθεια διατυπωμένων ισχυρισμών όχι με τρόπο εμπειρικό, όπως για παράδειγμα από την άμεση εποπτεία ενός σχήματος, αλλά μέσω λογικών συλλογισμών.

Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι η διδασκαλία της Γεωμετρίας

μέσω εικαστικών εικόνων και έργων τέχνης, βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη κατανόηση της γεωμετρίας που είναι

κυρίως μια οπτική επιστήμη αλλά επίσης είναι και ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας ο οποίος θα είναι και

πιο  ευχάριστος και πιο πληροφοριακός  όσον αφορά τα μαθηματικά αλλά και την τέχνη.

Στην  διαθεματική μελέτη που ακολουθεί θα αναλυθούν  διάφοροι πίνακες ζωγραφική και γλυπτά ως  προς  την

γεωμετρικότητα τους, δηλαδή τις γραμμές, την σύνθεση, την προοπτική, το βάθος επίσης και ως προς τη χρήση   γεωμετρικών  σχημάτων σε αυτούς.

Ασχολούμαστε με την αναζήτηση  μαθηματικών εννοιών στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, ασχολούμαστε με το τρίγωνο γενικά και συγκεκριμένα με το Αιγυπτιακό τρίγωνο, το οποίο περιέχεται  στη Μεγάλη Πυραμίδα, καθώς και με την εισαγωγή της ιδέας του λόγου και της αναλογίας. Προχωρούμε ακολουθώντας χρονολογικά την τέχνη και τη γεωμετρία από την Αρχαία Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Αναλογίες μεταξύ των μερών ενός κτιρίου, ενός πίνακα,

ενός γλυπτού. Ειδικά ψάχνουμε για την χρυσή αναλογία.

  1. Χρήση γεωμετρικών συμβόλων, όπως του κύκλου, του τριγώνου, του πενταγώνου, εξαγώνου κ.τ.λ.
  1. Μοτίβα στην Τέχνη, ειδικά θέματα που επαναλαμβάνονται με περιοδικότητα.