Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Εισαγωγή Μαθητών και Μαθητριών στην Α’ Τάξη του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 02/04/2016

Στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά  στην Α’ Γυμνασίου το Σχ. Έτος 2016-2017 θα εισαχθούν 80 μαθητές απόφοιτοι της Στ’ Δημοτικού . Συγκεκριμένα θα εισαχθούν 40 αγόρια και 40 κορίτσια κατανεμημένα σε τρία τμήματα (27+27+26=80).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών στο Πειραματικό Γυμνάσιο,  οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ https://www.iep.edu.gr/pps/, στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Γυμνάσιο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 11 Απριλίου έως και 13 Μαΐου 2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο
σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

Η εισαγωγή στο Ζάννειο Πειραματικό Γ/σιο θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 στο Θέατρο του Σχολείου και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Αναλυτικά για Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ.

Από την ΕΠΕΣ του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά