Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Ενδοσχολική Επιμόρφωση: «Για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη Διδακτική Πράξη»

Συγγραφέας: Ανδρέας Ρηγάτος στις 06/12/2015

Τίτλος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης: «Για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη Διδακτική Πράξη».

Θεματικές Ενότητες:

  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
  • Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)
  • Συνεργατικά Έγγραφα (Grafis)
  • Ιστοσελίδες & Ιστολόγια  (blogs)

Συνολικός Αριθμός διδακτικών ωρών: 12 σε 4 3ώρες συναντήσεις.

Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής 3ου Ορόφου Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά

Επιμορφωτής: Ανδρέας Ρηγάτος

Πρώτη Συνάντηση: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 11πμ.

Δηλώσεις Συμμετοχής: rigatos@sch.gr μέχρι και Πέμπτη 17/12/2015

Συνολικός Αριθμός Επιμορφούμενων: 12 εκπαιδευτικοί.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Ηλεκτρονική Τάξη Επιμόρφωσης: http://eclass.sch.gr/courses/G1618202/