Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Όμιλος Φυσικής Α’ Γυμνασίου: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ plus +

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 14/10/2015

Υπεύθυνοι καθηγητές: Νικολοπούλου Κλεοπάτρα, Καθηγήτρια Φυσικής

Ρηγάτος Ανδρέας  Καθηγητής Φυσικής & Πληροφορικής

Οι βασικοί στόχοι του Ομίλου είναι

  • Να προσεγγίσουν οι μαθητές, μέσω των πειραμάτων, τις ενότητες Φυσικής που διδάχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια…
  • Και …να μάθουν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά ως μια ερευνητική ομάδα, να χειρίζονται απλά υλικά & όργανα του εργαστηρίου και να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους

physics_plus

Ενδεικτικοί Στόχοι

  • Να κάνουν απλά πειράματα από τα φύλλα εργασίας (+) της Α’ Γυμνασίου, αναφορικά με την μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας, θερμοκρασίας κ.ά.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, συνεργασίας και επικοινωνίας
  • Να ερευνήσουν, να μετρήσουν, και να καταλήξουν σε συμπεράσματα
  • Να γνωρίσουν τις κύριες μονάδες μέτρησης θεμελιωδών μεγεθών και τις σχέσεις μεταξύ τους
  • Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ ως εργαλείο (π.χ., αναζήτησης, και παρουσίασης των πληροφοριών)

Δεκτοί μαθητές της Α’ Γυμνασίου.