Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Όμιλος Προφορικής Έκφρασης

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 12/10/2015

Ο Όμιλος Προφορικής Έκφρασης έχει ως στόχο την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των μαθητών. Κατά τη διάρκεια του ομίλου, οι μαθητές θα ασκούνται σε διάφορα ρητορικά αγωνίσματα, με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για αυτά και τη διεύρυνση των γνώσεών τους. Συγκεκριμένα, θα ασκηθούν στην εκφραστική ανάγνωση, στον αυθόρμητο λόγο, στην αντιλογία-επιχειρηματολογία και στον προτρεπτικό λόγο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τέχνη της επιχειρηματολογίας. Με ποικίλες δραστηριότητες και μέσα από τους «αγώνες λόγου», οι μαθητές θα μάθουν να οργανώνουν και να τεκμηριώνουν με σαφή τρόπο τα επιχειρήματά τους, ώστε να πείθουν τους συνομιλητές τους και να αντικρούουν αποτελεσματικά τα επιχειρήματά τους σε πλαίσιο πολιτισμένου διαλόγου, στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν θα άπτονται της επικαιρότητας και της σχολικής ζωής.

Υπεύθυνοι Καθηγητές του Ομίλου:  Βαγγέλης Μαλμέν & Ελένη Μαρινάτου.