Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

OMIΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ: Τhe EU Citizens’ Club

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 10/10/2015

Yπεύθυνη Καθηγήτρια: Δρ. Κίτσου Σοφία

Με δεδομένο ότι α) η ευρωπαϊκή πληροφόρηση παρουσιάζει πολλά κενά καθώς και ότι β) ένα από τα βασικά προβλήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θεωρείται το δημοκρατικό έλλειμμα, η απουσία δηλαδή των πολιτών από τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων, το σύγχρονο δε σχολείο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ενημερωμένου και καλά πληροφορημένου αλλά συνάμα υπεύθυνου και ενεργού μαθητή-αυριανού πολίτη του κόσμου, ο όμιλος «Τhe ΕU CITIZENS’ CLUB» θα προσπαθήσει να γνωρίσει στους μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Με τη συμμετοχή τους στον όμιλο οι μαθητές θα μπορέσουν:

  • Να κατανοήσουν τη σημασία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για τη ζωή του ευρωπαίου πολίτη
  • Να γνωρίσουν σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της ΕΕ
  • Να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΕ
  • Να ενημερωθούν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. εκπαιδευτικές κ.ά.) και πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή τους
  • Να αναπτύξουν την κοινωνική και πολιτική τους σκέψη και συνείδηση, ώστε να κατανοούν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν κριτικά τα κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα/συμβάντα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον Κόσμο
  • Να κατανοήσουν τη σημασία αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι και να ενδιαφέρονται για μια καλύτερη κοινωνία και πολιτεία, για έναν καλύτερο κόσμο.

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β’ , Γ’ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.