Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Καλλιτεχνικός Όμιλος: Η δράση της εικόνας και το βλέμμα της.

Συγγραφέας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ στις 02/10/2014

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευσταθία Αγγελή

ΣΚΟΠΟΙ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:

Γνώσεις

1.            Να γνωρίσουν οι μαθητές κατηγορίες εικόνων .

2.            Να μελετήσουν  την λειτουργία των εικόνων και τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης τους.

3.            Να διερευνήσουν τη δομικά τους χαρακτηριστικά και να κατανοήσουν τη διάκριση μεταξύ μορφής και περιεχομένου.

4.            Να κατανοήσουν ότι η εικόνα ως οπτική πηγή εκτός από αισθητικό προϊόν είναι και φορέας ιδεών- αξιών- πεποιθήσεων,

πληροφόρησης, μαρτυρίας, διαμαρτυρίας ή προπαγάνδας .

5.            Να συνδέσουν την εικόνα με απόπειρες άσκησης κοινωνικής κριτικής και παρέμβασης.

6.            Να καταλάβουν σε ποιους απευθύνονται οι καλλιτέχνες π.χ. εικαστικοί-γελοιογράφοι- γκραφιτάδες και άλλοι και με ποιους

τρόπους.

7.            Να γνωρίσουν κάποιες εξέχουσες καλλιτεχνικές μορφές αυτών  των χώρων.

8.            Να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους συνείδηση ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν το πραγματικά καλλιτεχνικό έργο και να

ασκούν κριτική σε αυτό.

9.            Να εμβαθύνουν οι μαθητές στις αιτίες που γέννησαν την μορφή τέχνης που ονομάζεται  τέχνη του δρόμου (street art) και να

διακρίνουν το έργο τέχνης από την απλή συνθηματολογία στους τοίχους , τη μουτζούρα ή την κακογουστιά..

10.          Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης του ωραίου και σημαντικού ώστε να κρίνουν και να παρεμβαίνουν δυναμικά σε

προβλήματα αισθητικής που αφορούν το χώρο που ζουν ή τη πόλη τους.

11.          Να δημιουργούν τα δικά τους έργα επιστρατεύοντας τη δημιουργική τους φαντασία και προωθώντας την ανάγκη και την

ικανότητά τους για καινοτομία και προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

 

Στάσεις

1.            Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και να οργανώνουν σχέδια κοινής δράσης.

2.            Να οξύνουν το καλλιτεχνικό τους κριτήριο και  να παρεμβαίνουν σε ζητήματα αισθητικής στο χώρο τους.

3.            Να γνωρίσουν τεχνικές χρήσιμες για τη δημιουργία ενός έργου.

4.            Να υπερασπίζονται την αισθητική του δημόσιου χώρου.