Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Περιβάλλον και Ιστορία των τόπων καταγωγής των μαθητών μας.

Συγγραφέας: Ανδρέας Ρηγάτος στις 10/06/2004

Οι Μαθητές του Σχολείου χρησιμοποιώντας    κατάλληλο λογισμικό παρουσιάζουν με εποπτικό τρόπο χρονολογικούς πίνακες της ιστορίας του τόπου καταγωγής τους, όπως επίσης τα Γενεαλογικά Δένδρα της Οικογένειάς τους.  (Σχ. Έτος 2003-2004).

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ανδρέας Ρηγάτος ΠΕ19, Ευάγγελος Γκιλφέσης ΠΕ04, Μαρία Παδουβά ΠΕ02.