Αρχεία για Χωρίς κατηγορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με την πορεία φοίτησης των παιδιών σας παρακαλούμε κοιτάξτε: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ν.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ /ΓΛΩΣΣΑ

 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Αξιολόγηση προσφορών για τα Ιωάννινα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επιστημονικό Συμπόσιο για τα Εμβόλια

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο: Επιστημονικό Συμπόσιο για τα Εμβόλια

Ενημέρωση Γονέων

Η ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων θα γίνεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 10.00 π.μ. ως τις 12.00 μ.μ.

Είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εάν δεν μπορείτε να έλθετε τις συγκεκριμένες ημέρες.

Εγγραφές στο Γυμνάσιο

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Γυμνάσιο

 Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων:

α. Απολυτήριο Δημοτικού, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται (Κατεβάστε το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης)

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/ριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Σχετικά με τη χρήση κινητών & άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΕΞΕ – ΚΠ – 103373 – 2018 -ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Έκθεση έργων τεχνολογίας 2017-2018

Οι μαθητές εκθέτουν τα έργα που κατασκεύασαν στο μάθημα της Τεχνολογίας

Την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του σχολείου μας παρουσίασαν σε όλους τους συμμαθητές τους τα έργα που κατασκεύασαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Τεχνολογίας. Η έκθεση είχε μεγάλη επιτυχία και έδωσε χαρά σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στην καθηγήτρια τους κ. Αναστασία Δαρειώτη.

Θα δείτε εδώ μερικά από τα έργα των μαθητών.

 

Αξιολόγηση προσφορών για τη μετακίνηση στην Αίγινα

Μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση των προσφορών εδώ