ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΛ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΛ

Σας προωθούμε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη φοίτηση σε ΕΠΑΛ των μαθητών που απολύονται από τα Γυμνάσια. Το παρόν υλικό εστάλη από την υπεύθυνη του ΣΕΠ ΚΕΣΥ Κορινθίας κα. Σούκουλη Γεωργία, σε αντικατάσταση της δια ζώσης ενημέρωσης που δεν πραγματοποιήθηκε φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών που προκάλεσε ο COVID-19.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρουσίαση (ΕΠΑΛ Κορινθίας και τομείς ανά ΕΠΑΛ, διέξοδοι επαγγελματικοί, πρόσβαση σε ΑΕΙ …) πατώντας εδώ