ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ν.Ε. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ /ΓΛΩΣΣΑ

 

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ν.Ε. ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ