ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.