Μαθήματα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που ισχύει για κάθε τάξη το σχολικό έτος 2017-18 είναι το παρακάτω:Ώρες μαθημάτων