Ιστορικό

Τη λειτουργία σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βραχάτι το σχολικό έτος 1895 επιβεβαιώνουν, πέρα από τις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων, και τα τρία υπηρεσιακά βιβλία που βρίσκονται σήμερα στην υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και που είναι:

  • Το μαθητολόγιο
  • Ο Γενικός Έλεγχος
  • Το πιστοποιητικό σπουδών

όλα σχολικού έτους 1895-96.

Σύμφωνα μ’ αυτά το 1895 λειτουργεί Ελληνικό Σχολείο στο Βραχάτι, πρόγονος του σημερινού Γυμνασίου-Λυκείου.

Οι μαθητές ήταν μόνο αγόρια και τη πρώτη χρονιά λειτούργησαν δύο τάξεις, η Α’ με 44 μαθητές, και η Β’ με 23 μαθητές.

Είχε δυο δασκάλους και ένα Διευθυντή, που λεγόταν Σχολάρχης

Διδάσκονταν τα εξής μαθήματα:

Θρησκευτικά, Ελληνικά, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Γαλλικά, Ιστορία, Φυσική, Ιστορία-Φυσική, Καλλιγραφία-Ιχνογραφία

Την επίδοση των μαθητών αξιολογούσαν με τη βαθμολογική κλίμακα από 1 έως 10. Οι μαθητές της Α τάξης προέρχονταν από τα Δημοτικά Σχολεία Βραχατίου (10), Ζευγολατιού(6), Άσσου(5), Κοκκωνίου(5), Βέλου(4), Χαλκείου(4), Κιάτου(3), Κορίνθου(3), Ιμβραήμ Μπέη(8), Παναριτίου(1), ενώ ένας μαθητής ήρθε την Αθήνα καθώς, ο πατέρας του ήταν έμπορος στο Βραχάτι.

Από τους μαθητές της Β’ τάξης, την προηγούμενη χρονιά, οι 10 πήγαιναν στο Ελληνικό Σχολείο Κορίνθου, οι 11 στο Ελληνικό Σχολείο Κιάτου και 2 στο ιδιωτικό σχολείο Αναγνωστοπούλου στη Κόρινθο.

Στις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του έντονο ήταν το στεγαστικό πρόβλημα. Λύση, στο μεσοπόλεμο, έδωσε με δική του πρωτοβουλία και οικονομικούς πόρους ο κ Δημήτριος Μπούλιας και έτσι κατασκευάστηκαν τρεις αίθουσες και ένα γραφείο.

Το 1964 κατασκευάστηκε το σημερινό κτίριο σε νέο οικόπεδο που παραχώρησε η κοινότητα Βραχατίου.

Μπορείτε να δείτε ένα από τα παλαιότερα βιβλία που βρίσκονται στο σχολείο μας  Μαθητολόγιο