Νομοθεσία

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

10645_22-01-2018 – Υ.Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΦΟΙΤΗΣΗ 2017-18

 

Εσωτερικός κανονισμός σχολείου    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ