ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

"ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ"

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο

Σχολικό Έτος 2019 – 2020

Άσκηση – Συγκεντρώνομαι Λίγο, Πολύ ή Καθόλου

Επιστημονική Μεθοδολογία

Αυτο-Διάγνωση μετά από Γραπτή Εξέταση

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 1.1 – Ύλη Ένα παιχνίδι Lego

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 1.2 – Καταστάσεις της Ύλης

Χημεία Β’ – Εργαστηριακός Οδηγός

 

Σχολικό Έτος 2018 – 2019

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 1.3 – Ιδιότητες της Ύλης

Χημεία Β’ – Εργασία 1.1 – Ιδιότητες των Υλικών

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 1.4 – Μορφές της Ύλης

Χημεία Β’ – Εργασία 1.2 – Ουσίες & Μείγματα

Χημεία Β’ – Εργασία 1.3 – Διαλύματα & Διαλυτότητα

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 1.5 – Περιεκτικότητα Διαλύματος

Χημεία Β’ – Διαγώνισμα Τετράμηνο 1 – Εξεταστέα ύλη

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 2.1 – Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Ύλης

Εργαστηριακή Άσκηση 1 – Μέτρηση Μάζας, Όγκου & Υπολογισμός Πυκνότητας

Χημεία Β’ – Εργασία 2.1 – Πρωϊνό Γεύμα – Οδηγίες

Χημεία Β’ – Εργασία 2.1 – Πρωϊνό Γεύμα – Περιεκτικότητα Τροφών – Μαθητές

Εργαστηριακή Άσκηση 2 – Παρασκευή Διαλυμάτων Ορισμένης περιεκτικότητας % w.w

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 2.2 – Χημικές Ουσίες, Στοιχεία & Ενώσεις

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 2.3 – Άτομα, Μόρια & Ιόντα

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 2.4 – Απλό Ατομικό Μοντέλο

Χημεία Β’ – Σημειώσεις 2.5 – Μεταβολές & Χημικές Αντιδράσεις

 

 

Αφήστε μια απάντηση