ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

 

Α1

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 08:30 – 09:10

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 09:20 – 10:00

ΛΙΝΤΑ, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,12:40 – 13:20

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α1β,13:30 – 14:10

ΠΕΤΑΛΑ, Α1α,13:30 – 14:10

 

Α2

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 08:30 – 09:10

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 10:10 – 10:50

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:50 – 12:30

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α2β, 12:40 – 13:20

ΠΕΤΑΛΑ, Α2α, 12:40 – 13:20

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, 13:30 – 14:10

 

Α3

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,09:20 – 10:00

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, 10:10 – 10:50

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α3α,11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α3β,11:00 – 11:40

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α3β, 11:50 – 12:30

ΠΕΤΑΛΑ, Α3α, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 12:40 – 13:20

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 13:30 – 14:10

 

Β1

ΑΔΑΜ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 09:20 – 10:00

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 11:50 – 12:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

 

 

Β2

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 08:30 – 09:10

ΑΔΑΜ, 09:20 – 10:00

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:00 – 11:40

ΑΔΑΜ, 11:50 – 12:30

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 12:40 – 13:20

 

Β3

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,08:30 – 09:10

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,10:10 – 10:50

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 12:40 – 13:20

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,13:30 – 14:10

 

Γ1

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 08:30 – 09:10

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, 09:20 – 10:00

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΛΙΝΤΑ, 11:00 – 11:40

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 12:40 – 13:20

 

Γ2

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 09:20 – 10:00

ΑΔΑΜ, 10:10 – 10:50

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:40

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, 11:50 – 12:30

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:40 – 13:20

ΦΑΡΑΤΖΗ, 13:30 – 14:10

 

Γ3

ΛΙΝΤΑ,08:30 – 09:10

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,09:20 – 10:00

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,10:10 – 10:50

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ,11:00 – 11:40

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,11:50 – 12:30

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ, 12:40 – 13:20

 

 

 

ΤΡΙΤΗ 

 

Α1

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,09:20 – 10:00

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 10:10 – 10:50

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α1α, 11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α1β, 11:00 – 11:40

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:50 – 12:30

ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:40 – 13:20

 

Α2

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 09:20 – 10:00

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α2α, 10:10 – 10:50

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α2β, 10:10 – 10:50

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:40 – 13:20

 

Α3

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 08:30 – 09:10

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 10:10 – 10:50

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:40

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α3β, 11:50 – 12:30

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α3α, 11:50 – 12:30

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

 

Β1

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 08:30 – 09:10

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,09:20 – 10:00

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ,10:10 – 10:50

ΣΟΦΙΑΝΟΥ,11:00 – 11:40

ΤΑΛΙΟΥΡΗ,11:50 – 12:30

ΑΔΑΜ,12:40 – 13:20

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ,13:30 – 14:10

 

Β2

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,08:30 – 09:10

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 09:20 – 10:00

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:00 – 11:40

ΑΔΑΜ,11:50 – 12:30

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 12:40 – 13:20

 

Β3

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 08:30 – 09:10

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 09:20 – 10:00

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:50 – 12:30

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 12:40 – 13:20

 

Γ1

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:30 – 09:10

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 09:20 – 10:00

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,10:10 – 10:50

ΑΔΑΜ,11:00 – 11:40

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 11:50 – 12:30

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 12:40 – 13:20

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Γ1, 13:30 – 14:10

 

Γ2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 08:30 – 09:10

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,09:20 – 10:00

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,11:00 – 11:40

ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:50 – 12:30

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Γ2α, 12:40 – 13:20

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Γ2β, 12:40 – 13:20

ΑΔΑΜ,13:30 – 14:10

 

Γ3

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:20 – 10:00

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 11:50 – 12:30

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

 

 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Α1

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ,08:30 – 09:10

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 10:10 – 10:50

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:40

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 11:50 – 12:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,13:30 – 14:10

 

Α2

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ,09:20 – 10:00

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,10:10 – 10:50

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α2β,11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α2α, 11:00 – 11:40

ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ,12:40 – 13:20

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ,13:30 – 14:10

 

 Α3

ΛΙΝΤΑ,08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,09:20 – 10:00

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ,10:10 – 10:50

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,11:00 – 11:40

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:50 – 12:30

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,12:40 – 13:20

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,13:30 – 14:10

 

 Β1

ΑΛΕΙΦΕΡΗ,08:30 – 09:10

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 09:20 – 10:00

ΑΔΑΜ,10:10 – 10:50

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:00 – 11:40

ΑΔΑΜ,11:50 – 12:30

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),12:40 – 13:20

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),12:40 – 13:20

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,(ΓΑΛΛΙΚΑ), 13:30 – 13:20

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),13:30 – 14:10

 

Β2

ΣΟΦΙΑΝΟΥ,08:30 – 09:10

ΑΔΑΜ,09:20 – 10:00

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ,10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Β2α,11:50 – 12:30

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Β2β,11:50 – 12:30

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),12:40 – 13:20

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),12:40 – 13:20

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, (ΓΑΛΛΙΚΑ),13:30 – 14:10

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ,(ΓΑΛΛΙΚΑ), 13:30 – 14:10

 

Β3

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 08:30 – 09:10

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 09:20 – 10:00

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:00 – 11:40

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 11:50 – 12:30

  

Γ1

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 08:30 – 09:10

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:40

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:50 – 12:30

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,12:40 – 13:20

 

Γ2

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΛΙΝΤΑ,09:20 – 10:00

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Γ2β,  10:10 – 10:50

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Γ2α, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,12:40 – 13:20

 

Γ3

ΦΑΡΑΤΖΗ (Κ.Π.Α.), 08:30 – 09:10

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 09:20 – 10:00

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:00 – 11:40

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 11:50 – 12:30

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:40 – 13:20

ΦΑΡΑΤΖΗ, 13:30 – 14:10

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

 

Α1

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 08:30 – 09:10

ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:20 – 10:00

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α1α,10:10 – 10:50

ΠΕΤΑΛΑ, Α1β,10:10 – 10:50

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,11:00 – 11:40

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:40 – 13:20

 

Α2

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 08:30 – 09:10

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 09:20 – 10:00

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ,10:10 – 10:50

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:40

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α2α, 11:50 – 12:30

ΠΕΤΑΛΑ, Α2β, 11:50 – 12:30

ΣΟΦΙΑΝΟΥ,12:40 – 13:20

 

Α3

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 08:30 – 09:10

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α3α, 09:20 – 10:00

ΠΕΤΑΛΑ, Α3β, 09:20 – 10:00

ΦΑΡΑΤΖΗ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:00 – 11:40

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 12:40 – 13:20

 

Β1

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 08:30 – 09:10

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 09:20 – 10:00

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 11:50 – 12:30

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 12:40 – 13:20

 

Β2

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 09:20 – 10:00

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΑΔΑΜ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:50 – 12:30

ΑΔΑΜ, 12:40 – 13:20

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:30 – 14:10

 

Β3

ΑΔΑΜ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ,09:20 – 10:00

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 10:10 – 10:50

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:40

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 12:40 – 13:20

  

Γ1

ΦΑΡΑΤΖΗ, 08:30 – 09:10

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:10 – 10:50

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 11:00 – 11:40

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 11:50 – 12:30

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 12:40 – 13:20

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 13:30 – 14:10

 

Γ2

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΑΔΑΜ, 09:20 – 10:00

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ,10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,11:00 – 11:40

ΑΔΑΜ, 11:50 – 12:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 12:40 – 13:20

 

Γ3

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 08:30 – 09:10

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 09:20 – 10:00

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:50 – 12:30

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,12:40 – 13:20

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

Α1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 08:30 – 09:10

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 09:20 – 10:00

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ,10:10 – 10:50

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Α1β, 11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Α1α, 11:00 – 11:40

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:50 – 12:30

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 12:40 – 13:20

 

Α2

ΛΙΝΤΑ,08:30 – 09:10

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 09:20 – 10:00

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:10 – 10:50

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 11:00 – 11:40

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:50 – 12:30

ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:40 – 13:20

 

Α3

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ, 08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:20 – 10:00

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 10:10 – 10:50

ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:40

ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:50 – 12:30

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 12:40 – 13:20

  

Β1

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:30 – 09:10

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΛΙΝΤΑ, 11:00 – 11:40

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:50 – 12:30

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

 

Β2

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Β2β, 09:20 – 10:00

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, Β2α, 09:20 – 10:00

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 10:10 – 10:50

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 11:00 – 11:40

ΛΙΝΤΑ, 11:50 – 12:30

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 12:40 – 13:20

 

Β3

ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 08:30 – 09:10

ΑΔΑΜ, 09:20 – 10:00

ΛΙΝΤΑ, 10:10 – 10:50

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 11:00 – 11:40

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 11:50 – 12:30

ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ, 12:40 – 13:20

  

Γ1

ΑΔΑΜ, 08:30 – 09:10

ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:20 – 10:00

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:10 – 10:50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:40

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 11:50 – 12:30

ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:40 – 13:20

 

Γ2

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 08:30 – 09:10

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:20 – 10:00

ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 10:10 – 10:50

ΦΙΛΑΝΔΡΑ, 11:00 – 11:40

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, 11:50 – 12:30

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 12:40 – 13:20

 

Γ3

ΦΑΡΑΤΖΗ, 08:30 – 09:10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 09:20 – 10:00

ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:10 – 10:50

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:40

ΤΑΛΙΟΥΡΗ, 11:50 – 12:30

ΦΙΛΑΝΔΡΑ, 12:40 – 13:20