ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/04/2020

 

Β1+Β2+Β3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 10:00 – 10:45

Γ1,Γ2,Γ3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10.00-10.45

Α3, ΑΡΧΑΙΑ+ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 12:00

Γ1+Γ2+Γ3, «ΕΛΕΝΗ», ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Α1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ+ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

Α2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ + ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ+ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ,14:00 – 14:45

Α1+Α2+Α3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 15:00 – 15:45

 

ΠΕΜΠΤΗ 9/04/2020

 

A2, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 10:00 – 10:45

Β1,Β2,Β3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10.00-10.45

Γ1+Γ2+ΓΕ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

A3, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Α1, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45

Α1, ΑΡΧΑΙΑ+ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 14:00

Α3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Α2+Α3, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 13:15 – 14:00

Γ1, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 14:15 – 15:00

Β1+Β2+Β3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ+ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ+ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 18:00 – 18:45

Β1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ+ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ+ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 19:00 – 19:45

Β2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ+ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ+ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 20:00 – 20:45

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04/2020

 

Α1+Α2+Α3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 10:00 – 10:45

Α1,Α2,Α3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10.45-11.30

Α3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Γ2+Γ3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ1, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

Γ2, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Α2, ΑΡΧΑΙΑ+ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 13:00 – 15:00

Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

Γ1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 14:45 – 15:30

 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 13/04/2020

 

Γ1+Γ2+Γ3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:45 – 11:30

Γ1+Γ2+Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:30 – 12:15

Α1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

Α2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

 

Μ. ΤΡΙΤΗ 14/04/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 13:15

Γ1+Γ2+Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:30 – 14:45

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 22/04/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α1 +Α2+Α3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

Α1+Α2+Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 23/04/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24/04/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:00 – 12:45

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04/2020

 

Α1, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Α1, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Α2, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Α2, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Α3, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Β3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:00 – 12:45

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Α2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 13:00 – 13:45

 

ΤΡΙΤΗ 28/04/2020

 

Β1+Β2+Β3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Α3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 10:00 – 10:45

Β3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Α1, ΑΡΧΑΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Α2+Α3, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α2, ΑΡΧΑΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Α3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:00 – 12:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ2,ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Α1+Α2+Α3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 13:00 – 13:45  

Γ1+Γ2, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 13:00 – 13:45

Α1+Α2+Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

Β1+Β2+Β3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 14:00 – 14:45

Γ3, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 15:00 – 15:45

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/04/2020

 

Γ1+Γ2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ,09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Α3, ΑΡΧΑΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Β3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45

Α1+Α2+Α3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Β2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Α1+Α2+Α3, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΖΗΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Γ3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

Β1+Β2+Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:00 – 15:45

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Γ2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Α1, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 10:00 – 10:45

Γ1, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Α1+Α2+Α3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 11:00 – 11:45

Β3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ3, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Α3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΦΑΡΑΤΖΗ 12:00 – 12:45

Β3, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Α1+Α2+Α3, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 13:00 – 13:45

Γ2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Γ3, ΑΡΧΑΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 13:00 – 13:45

Γ1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 14:00 – 14:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:00 – 15:45

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/05/2020

 

Β1+Β2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Α1, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Α2, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Α3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Α1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Α2, ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΗ, 12:00 – 12:45

Α3, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:00 – 12:45

Α1+Α2+Α3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Γ1+Γ2, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 13:00 – 13:45

Α1+Α2+Α3,ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

 

 

ΤΡΙΤΗ 5/05/2020

 

Β1+Β2+Β3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Γ2, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Β3, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45

Β3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Α2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Α3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 13:00 – 13:45

Γ3, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 15:00 – 15:45

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/05/2020

 

Β1+Β2+Β3, ΙΛΙΑΔΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Γ3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Α1, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΑΓΓΛΙΚΑ,ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Α1, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45     

Α1+Α2+Α3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Β2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

Β1+Β2+Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:00 – 15:45

 

ΠΕΜΠΤΗ 7/05/2020

 

Α3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 09:00 – 09:45:00   

Β1+Β2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Α1, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α2+Α3, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Α1+Α2+Α3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ3, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Α3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Β3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Γ1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Γ3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 13:00 – 13:45

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/05/2020

 

Γ1+Γ2+Γ3, Κ.Π.Α., ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α2, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ3, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α2, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Β3, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

 Γ3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

 Γ1+Γ2+Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/05/2020

 

Β1+Β2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Γ1+Γ2, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Α1,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3,ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2+Γ3,ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Α2,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Α3,ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3,ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ1,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ3,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Α3,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 12:00 – 12:45

Β3,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ1+Γ2+Γ3,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 12:00 – 12:45

Β1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Α1+Α2+Α3,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Α1+Α2+Α3,ΒΙΟΛΟΓΙΑ,ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00 – 14:45

ΤΡΙΤΗ 12/05/2020

 

Β1+Β2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Γ2, ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:00 –09:45

Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3,ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Β3,ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ1+Γ2,ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ3,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45

Β3,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ1,ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Γ2, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Α2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Β1+Β2+Β3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Β2,ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Γ3,ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ3,ΕΛΕΝΗ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 15:00 – 15:45

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Β1+Β2+Β3, ΑΡΧΑΙΑΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 09:00 – 09:45

Α1 + Α2, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,10:00 – 10:45

Γ1+Γ2, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ,ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ3, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Α1, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1+Β2+Β3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 11:00 – 11:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 11:00 – 11:45  

Α1+Α2+Α3,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 12:00 – 12:45

Β3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Α3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3,ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

Β1+Β2+Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:00– 14:45

Β1+Β2+Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:00 –15:45

 

ΠΕΜΠΤΗ 14/05/2020

 

Α3,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΛΕΙΦΕΡΗ, 09:00 – 09:09:45   

Β1+Β2+Β3, ΙΛΙΑΔΑ,ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Γ1,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Α1,ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α2+Α3,ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Γ2,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ3, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 10:00 – 10:45

Α3,ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 11:00 – 11:45

Γ1,ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ2,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ3,ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 – 11:45

Γ1, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ3, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ2, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:00 – 13:45

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05.2020

 

Α1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Γ1+Γ2+Γ3, ΚΠΑ, ΑΔΑΜ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ, 10:00 – 10:45

Γ1, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:00 – 10:45

Γ3,ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α2, ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 11:00 –11:45

Β1+Β2+Β3,ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 11:00 – 11:45

Γ3,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:00 – 11:45

Β3,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 12:00 – 12:45

Γ3, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:00 – 12:45

Γ1+Γ2+Γ3,ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 13:00 – 13:45

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/05/2020

 

Β1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

ΤΡΙΤΗ 19/05/2020

 

Β1, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/05/2020

 

Α1, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α2, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Α3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ1, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΠΕΜΠΤΗ 21/05/2020

 

Β1, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ2, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/05/2020

 

Α1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/05/2020

 

Α2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Β1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:55 – 10:40

Β1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

 

ΤΡΙΤΗ 26/05/2020

 

Α1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:20 – 14:00

Β1, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/05/2020

 

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 09:15 – 10:00

Α2 +Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 10:15 – 11:00

Β1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:55 – 10:40

Β2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Α1, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α2, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Α3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ1, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΠΕΜΠΤΗ 28/05/2020

 

Α2 + Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 08:30 – 09:15

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:15 – 10:00

Β2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:55 – 10:40

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Γ2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Α1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:35 – 13:15

Β1, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ2, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05/2020

 

Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Γ2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α1+Α2+Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 09:30 – 10:45

Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:35 – 13:15

Α1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Γ3, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/06/2020

 

Α2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Β1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Α2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:55 – 10:40

Β1, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β2, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

 

ΤΡΙΤΗ 2/06/2020

 

Α1β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 08:15 – 09:00

Α2β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 09:55 – 10:40

Α1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Β1β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 10:50 – 11:35

Α1β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 11:45 – 12:30

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Α1 + Α2 + Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 12:00 – 12:45

Α1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:35 – 13:15

Β1 + Β2 + Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 12:45 – 13:30

Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:20 – 14:00

Γ1 + Γ2 + Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 13:30 – 14:15

Α1α + Α2α + Α3α, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/06/2020

 

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Γ1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 09:15 – 10:00

Β1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:55 – 10:40

Α2 + Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 10:15 – 11:00

Β2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Α1α + Α2 + Α3, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β1, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 4/06/2020

 

Γ3β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 08:15 – 09:00

Α2 + Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 08:30 – 09:15

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΑΡΑΤΖΗ, 09:15 – 10:00

Β2β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 09:55 – 10:40

Γ1 + Γ2 + Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ, 10:00 – 10:45

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Β3β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 10:50 – 11:35

Α1 + Α2 + Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:00 – 11:45

Β1 + Β2 + Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 11:45 – 12:30

Γ1β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 11:45 – 12:30

Γ2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Γ1 + Γ2 + Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΣΟΦΙΑΝΟΥ, 12:30 – 13:15

Α1 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:35 – 13:15

Α3β (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 12:35 – 13:15

Β2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 13:20 – 14:00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/06/2020

 

Β3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 08:15 – 09:00

Γ2 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 09:00 – 09:45

Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 10:50 – 11:35

Γ3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 11:45 – 12:30

Α3 (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 12:35 – 13:15

Γ1α + Γ2 + Γ3α, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β1α + Β2α + Β3α, ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

Β2, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 16:15 – 17:00

Β3, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 17:15 – 18:00

 

ΤΡΙΤΗ 9/06/2020

Α1α (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 08:15 – 09:00

Α2α (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 09:55 – 10:40

Β1α (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 10:50 – 11:35

Α1α (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 11:45 – 12:30

Α (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Α (ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΜΑΤΑ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2020

Α3β, (ΑΠΟΝΤΕΣ), ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 09:45 – 10:30

Α2β (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 09:55 – 10:40

Β2β (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 10:50 – 11:35

Β1β, (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 11:45 – 13:15

Β (ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΜΑΤΑ), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Β (ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΜΑΤΑ), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

 

ΠΕΜΠΤΗ 11/06/2020

Β (ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΜΑΤΑ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 14:15 – 15:00

Γ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΧΗΜΕΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 15:15 – 16:00

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/06/2020

Β1β (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 08:15 – 09:00

Α3β (ΑΠΟΝΤΕΣ, live), ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ, 09:00 – 09:45

Α (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, 14:15 – 15:00

Β (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, 15:15 – 16:00

Γ (ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ), ΤΣΙΝΤΑΒΗΣ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, 16:15 – 17:00