ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο

Σχολικό Έτος 2019 – 2020

Γενικά

Άσκηση – Συγκεντρώνομαι Λίγο, Πολύ ή Καθόλου

Επιστημονική Μεθοδολογία

Αυτο-Διάγνωση μετά από Γραπτή Εξέταση

 

Τετράμηνο #1

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.1 – Χημικές Ουσίες, Στοιχεία & Ενώσεις

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.2 – Απλό Ατομικό Μοντέλο

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.3 – Περιοδικός Πίνακας

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.1 – Στοιχεία

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.4 – Ιδιότητες & Χρήσεις Μετάλλων & Κραμάτων

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.2 – Μέταλλα & Κράματα

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.5 – Άνθρακας

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.6 – Ένθετο Χημικές Αντιδράσεις

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.7 – Υδρογονάνθρακες

Χημεία Γ’ – Διαγώνισμα Τετράμηνο 1 – Εξεταστέα ύλη

 

Τετράμηνο #2

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 2.1 – Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

Χημεία Γ’ – Εργασία 2.1 – Πετρέλαιο

Χημεία Γ’ – Εργασία 2.2 – Πλαστικά

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 2.2 – Οξέα & Βάσεις Εισαγωγή

 

 

Αφήστε μια απάντηση