ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

"ΙΣΤΟΛΟΓΕΙΝ"

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο

Σχολικό Έτος 2019 – 2020

Άσκηση – Συγκεντρώνομαι Λίγο, Πολύ ή Καθόλου

Επιστημονική Μεθοδολογία

Αυτο-Διάγνωση μετά από Γραπτή Εξέταση

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.1 – Χημικές Ουσίες, Στοιχεία & Ενώσεις

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 1.2 – Απλό Ατομικό Μοντέλο

 

Σχολικό Έτος 2018 – 2019

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 3 – Περιοδικός Πίνακας

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.1 – Στοιχεία

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 4 – Ιδιότητες & Χρήσεις Μετάλλων & Κραμάτων

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.2 – Μέταλλα & Κράματα

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 5 – Άνθρακας

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 6 – Ένθετο Χημικές Αντιδράσεις

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 7 – Υδρογονάνθρακες

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.3 – Καύσιμα – Οδηγίες

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.3 – Καύσιμα – Πίνακας

Χημεία Γ’ – Σημειώσεις 8 – Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

Εργασία – Ενέργεια στο Μέλλον

Χημεία Γ’ – Εργασία 1.4 – Καυσαέρια & Ρύπανση

Χημεία Γ’ – Διαγώνισμα Τετράμηνο 1 – Εξεταστέα ύλη

Χημεία Γ’ – Εργασία 2.1 – Πετρέλαιο

Σχέδιο Μαθήματος 3 – Οξέα, βάσεις & άλατα

Αφήστε μια απάντηση