ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2020-2021