Δέσμη προτάσεων για τα ανώτατα ιδρύματα της χώρας που αφορούν μεταξύ άλλων στη θέσπιση βάσης εισαγωγής για τα ΑΕΙ, ανώτατο όριο φοίτησης αλλά και τη δυνατότητα υποτροφιών για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταπτυχιακών φοιτητών κατέθεσαν στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας οι πανεπιστημιακοί. Διαβάστε το υπόλοιπο της καταχώρησης »