ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

αφήστε ένα σχόλιο

Σχολικό Έτος 2019 – 2020

Γενικά

Άσκηση – Συγκεντρώνομαι Λίγο, Πολύ ή Καθόλου

Επιστημονική Μεθοδολογία

Αυτο-Διάγνωση μετά από Γραπτή Εξέταση

 

Τετράμηνο #1

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 1.1 – Περιβάλλον

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 1.2 – Ατμόσφαιρα

Γεωγραφία Α’ – Εργασία 1.1 – Δελτίο Καιρού

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 1.3 – Θερμοκρασία Αέρα

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 1.4 – Καιρός & Κλίμα

Γεωγραφία Α’ – Εργασία 1.2 – Υδρολογικός Κύκλος

Γεωγραφία Α’ – Διαγώνισμα Τετράμηνο 1 – Εξεταστέα ύλη

 

Τετράμηνο #2

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 2.1 – Προσδιορισμός Θέσης Αντικειμένου

Γεωγραφία Α’ – Σημειώσεις – 2.2 – Χάρτες

 

Αφήστε μια απάντηση