ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Δ.Δ.Ε. ΑΝ.ΑΤΤ.)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

αφήστε ένα σχόλιο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10265/28.05.2021 Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, η οποία βασίστηκε στην με αριθμ. πρωτ. 517/28.05.2021 Γνώμη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία του Γυμνασίου Βουλιαγμένης από 27/05/2021 έως και 5/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένων τεσσάρων (4) κρουσμάτων covid – 19 σε μαθητές/μαθήτριες. Κατά συνέπεια, από Δευτέρα 31/05/2021 έως και Παρασκευή 4/06/2021 το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης επανέρχεται σε λειτουργία εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των μαθημάτων, καθώς και τις ώρες τηλεκπαίδευσης από την ιστοσελίδα του Σχολείου, στο μενού: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εναλλακτικός ιστότοπος για να εισέρχονται οι μαθητές/μαθήτριες στις ψηφιακές αίθουσες (της πλατφόρμας webex meetings) των καθηγητών/καθηγητριών τους, σε περίπτωση τεχνικής δυσλειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, είναι ο ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Η επιστροφή στη δια ζώσης λειτουργία του Γυμνασίου Βουλιαγμένης θα γίνει τη Δευτέρα 7/06/2021, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την εκ του νόμου προβλεπόμενη σχολική κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self – test, rapid test, PCR).

Εκ της Διευθύνσεως

Από τον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

28 Μαΐου 2021 στις 4:27 μμ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία

Αφήστε μια απάντηση