ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

"Η γνώση είναι δύναμη", Sir Francis Bacon

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤ.)

Νόμος 4722/15.09.2020 (ΦΕΚ, αρ. 177)

αφήστε ένα σχόλιο

Διαβάστε εδώ

σελ. 9478, άρθρο δέκατο έβδομο (Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

σελ. 9480, άρθρο πέμπτο (ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων)

σελ. 9490, άρθρο 16 (άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνω από covid – 19)

σελ. 9496, άρθρο 27 (κατάταξη εκπαιδευτικών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ)

σελ. 9498 – 95002 (προσλήψεις αναπληρωτών και λοιπού ειδικού βοηθητικού προσωπικού)

σελ. 9508, άρθρο 67 & άρθρο 68 (ειδική άδεια απουσίας- διευκολύνσεις σε γονείς υπαλλήλους)

Από τον ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

16 Σεπτεμβρίου 2020 στις 3:54 μμ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία

Αφήστε μια απάντηση