Ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

Οι μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. -Π.ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2021 – 2022, θα πρέπει να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής»,  μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 18η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59. Την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωρισθεί  ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο ΠΣ myschool σύμφωνα με την αρίθμ. 64547/ΓΔ4/3-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  Οδηγίες
Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητα αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e- εγγραφές, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:
Το e-mail του κηδεμόνα μαθητή/τριας
Το μητρώνυμο του κηδεμόνα μαθητή/τριας
Για τα ΓΕ.Λ.:
– Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
– Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄ Λυκείου)
Δεν δηλώνουν σχολείο προτίμησης στην εφαρμογή (η κατανομή γίνεται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ).
Για τα ΕΠΑ.Λ.:
– Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο σχολικό έτος
– Ο τομέας της Β’ Τάξης ή η ειδικότητα της Γ’ Τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
– Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.
Κοινά (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ):
– Το σχολείο τελευταίας φοίτησης, καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
– Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (όπως αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή)
– Η ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας
– Από ποιον/α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
– Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/τριας
Μετά την οριστική κατανομή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται εκ νέου προκειμένου να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου» (κουμπί επάνω δεξιά).

Αφήστε μια απάντηση