Χαρακτηρισμός φοίτησης μαθητών-τριών

Καλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες κατά τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο Βάρδας το σχολικό έτος 2020-2021 συγκέντρωσαν απουσίες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, να προσκομίσουν έως την Τετάρτη 9/6/2021 στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση