Σύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση από 9/11/2020

Ανακοινώνεται ότι το Γυμνάσιο Βάρδας, λόγω της αναστολής λειτουργίας του εξαιτίας της πανδημίας, θα παράσχει από τη Δευτέρα 9/11/2020, σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 151977/ΓΔ4/7-11-2020 του ΥΠΑΙΘ.
Η υλοποίηση της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας (Webex Meetings), η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση (ήχου ή/και εικόνας) του μαθήματος προς τους μαθητές/τριες.
Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξ αποστάσεως μαθημάτων οφείλουν να συνδέονται στις Ψηφιακές Τάξεις των Εκπαιδευτικών και να δηλώνουν την παρουσία τους, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους καθώς και να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Kατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, παρακαλούνται οι μαθητές/τριες και οι Γονείς και Κηδεμόνες τους, να λάβουν γνώση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, επιλέγοντας τον σύνδεσμο Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες για την παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορείτε να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο:  https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/tilekpedefsi/
Σε επόμενη ανάρτηση θα ανακοινωθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και οι διευθύνσεις των ψηφιακών τάξεων των Εκπαιδευτικών.

Αφήστε μια απάντηση