Λειτουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για 2018-19

Ενημερώνουμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Βάρδας ότι σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται για το σχολικό έτος 2018-2019 η οργάνωση και λειτουργία Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές Γυμνασίου η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
Καλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν άμεσα τη σχετική Αίτηση-δήλωση μαθημάτων Ενισχυτικής 2018-2019 προς τη Διεύθυνση του Σχολείου. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην ενισχυτική διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Αφήστε μια απάντηση