Ενημέρωση για Κηδεμόνες και Μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου: «Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017. Επισημαίνεται ότι κατά τις ημέρες διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων οι εγγραφές είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μετά το πέρας αυτών».
ΠΡΟΣΟΧΗ:
— Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Τάξης να προσκομίσουν μια (1)  φωτογραφία τύπου ταυτότητας που απαιτείται για την έκδοση του απολυτηρίου τους.
— Παρακαλούνται επίσης οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄Τάξης να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να υποβάλλουν άμεσα στο Γυμνάσιο, την Υπεύθυνη δήλωση μαθήματος επιλογής  και ξένης γλώσσας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην Α’ λυκείου.

Αφήστε μια απάντηση