Αγιασμός Σχολικού Έτους 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός του Γυμνασίου Βαγίων, θα τελεστεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.