Ευρωπαϊκά προγράμματα E-Twinning 2021-2022

download

Το σχολικό έτος 2021-2022 εκπονούνται στο σχολείο μας 3 Ευρωπαϊκά προγράμματα E-Twinning από τις εκπαιδευτικούς κ. Αναγνώστου Ελένη, κ. Τερζή Μαρία και κ. Ιωαννίδου Βαρβάρα.

  1. “Lasst uns kennen lernen” με το τμήμα Β3
  2. “Ferien und freizeit” με το τμήμα Β2
  3. “Memories and testimonies of the European inheritance” με τα τμήματα Β2 και Β3

Τα προγράμματα αυτά ανοίγουν νέους ορίζοντες στους μαθητές, τους φέρνουν σε επαφή με τους συμμαθητές τους από άλλες χώρες και βοηθούν στη διερεύνηση των γνωστικών αντικειμένων με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.