ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛIKO ΕΤΟΣ 2021-22

ti allazei panelladikes exetaseis epistrwfoun desmes 696x348

Σας γνωρίζουμε ότι:

  • η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγονται μαθήματα και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.
  • οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται στα μαθήματα της Ομάδας Α΄:

α)Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

β)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,

γ) Ιστορία

δ) Μαθηματικά

ε) Φυσική

στ) Βιολογία

ζ) Αγγλικά

σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως τη 15η Ιουνίου.

  • το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων  ανακοινώνεται  στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
  • Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

 β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13)

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

    Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

    Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών  στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από αίτηση του κηδεμόνα  που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων.

   – Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας

– Μαθητές των προηγούμενων περιπτώσεων που δεν προσέρχονται σε εξέταση την ημέρα που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετασθούν γραπτά σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α΄ δεν εξετάσθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεμόνες των μαθητών  καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.».

 

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 με εξαίρεση τα αποτελέσματα  μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους.

Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου θα  αποσταλούν στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Διασχολική Διαδικτυακή Συνάντηση Γυμνασίων Δημοτικής Ενότητας Μίκρας

Την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 μετά από πρόταση του σχολείου μας οργανώθηκε από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Υποστήριξης Μαθητών και Γονέων διασχολική διαδικτυακή συνάντηση των τριών Γυμνασίων της Δ. Ε. Μίκρας με θέμα: «ΝΑΙ στη συζήτηση, ΟΧΙ στη βία στα σχολεία και στους μαθητές μας», την οποία συντόνισε η υπεύθυνη του Σταθμού κ. Πήτα Ελευθερία.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ομιλία της ψυχολόγου, ψυχοθεραπεύτριας κ. Κουρουπλή και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μαθητών/-τριών των σχολείων. Αναδείχθηκαν προβληματισμοί, μοιράστηκαν εμπειρίες και παρατηρήσεις και  εκφράστηκαν απόψεις  και προτάσεις με στόχο την άμβλυνση των εντάσεων και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών  των τριών σχολείων.

Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής στο Σχολείο

1

Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής στο Σχολείο
European Day of Music in School
EuDaMuS

15 Μαρτίου 2022

 «Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα»

Πλάτων

Μια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μουσική στα Σχολεία ια να προωθήσει την προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική αξία της μουσικής εκπαίδευσης

Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης, επικοινωνίας και ενώνει όλους τους λαούς. Βοηθάει στην ανάπτυξη του ανθρώπου, τον ψυχαγωγεί αλλά και τον μορφώνει.

Το μάθημα της μουσικής στα σχολεία έχει στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ικανότητας του μαθητή για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία της μουσικής ως μια από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου.

Η 15η Μαρτίου 2022 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση ως η «Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής στο Σχολείο». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν πολλά σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης και το 1ο Γυμνάσιο Μίκρας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν μαζί ένα κοινό τραγούδι και να ζωγραφίσουν με έμπνευση τη «Δύναμη της Μουσικής».

Οι φωνές των μαθητών/τριών των 5 τμημάτων της Α’ Γυμνασίου του σχολείου ενώθηκαν και μαζί με τις ζωγραφιές τους δημιούργησαν το παρακάτω βίντεο.

https://www.youtube.com/watch?v=95nWiszcyj0&t=80s

Την Τρίτη 15 Μαρτίου, όλοι/ες οι μαθητές/τριες συνδέθηκαν διαδικτυακά και παρακολούθησαν ζωντανά την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση μαζί με όλα τα σχολεία από την Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου

downloadΤην Πέμπτη 17  Μαρτίου, οι μαθητές όλων των τμημάτων του σχολείου ειχαν την ευκαιρία μέσω διαδικτυακής σύνδεσης να ενημερωθούν από την αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριλόφου, κ. Παπακωνσταντίνου Κατερίνα για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου.

Ιδρύθηκε το 1965 ως «Σύλλογος Ζουμπατιανών – Τριλοφιωτών» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την περίοδο της δικτατορίας η λειτουργία του συλλόγου αδράνησε και επαναλειτούργησε με ενεργή δράση από το 1976 μέχρι και σήμερα.

Το 1994, ύστερα από πρωτοβουλία παλιών και νέων μελών, ντόπιων και νέων κατοίκων του αναπτυσσόμενου Τριλόφου, αποφασίστηκε η λειτουργία του συλλόγου υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου Θεσσαλονίκης» με έδρα τον Τρίλοφο.

Στο Σύλλογο λειτουργούν μεταξύ άλλων: Κινηματογραφική Λέσχη, Λέσχη Ανάγνωσης, Λέσχη Φωτογραφίας Νέων, Λέσχη Δημιουργικής Γραφής κ.ά.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την παρουσίαση της κ. Παπακωνσταντίνου και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμετέχουν στις δράσεις του Συλλόγου.

Σύλλογος Εθελοντών Ανανηπτών «Δίνω Ζωή»

download2

Ο Σύλλογος Εθελοντών Ανανηπτών «Δίνω Ζωή», επισκέφθηκε το σχολείο μας και πρόσφερε ενημερωτικό υλικό για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.

Ο πρώτος αυτόματος πρώτος Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής του Τριλόφου μπήκε σε λειτουργία το Σάββατο 11 Μαΐου 2019. ‘Έτοιμος να σώσει ζωές, ο Εξωτερικός Απινιδωτής βρίσκεται τοποθετημένος στο Αγροτικό Ιατρείο διπλά στο ΚΑΠΗ του Τριλόφου.

Την πρωτοβουλία για την αγορά του απινιδωτή είχε λάβει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, όμως, στην όλη προσπάθεια συμμετείχαν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων όλων των υπόλοιπων σχολείων, οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς του Τρίλοφου και ο δήμος Θέρμης.

Ανανήπτες

Ο χειρισμός του απινιδωτή γίνεται από την ομάδα πιστοποιημένων ανανηπτών με την οποία μπορεί να επικοινωνήσει κανείς καλώντας στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Μίκρας καλεί όλους να συμμετέχουν στη διάδοση της πληροφορίας. “Ας βοηθήσει, όμως, ο καθένας! Ας ενημερώσει όποιον ξέρει για την ύπαρξη της συγκεκριμένης ομάδας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί αυτά τα τηλέφωνα να μπουν σε όλα τα σπίτια ώστε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο σε περίπτωση μιας επείγουσας κατάστασης. Χρόνο ζωής!!”

Τα ξύλινα πνευστά της ορχήστρας-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

275702930 5750835711639525 57622486003720185 n

 

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου, στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής, οι μαθητές του Α5 τμήματος του σχολείου, παρακολούθησαν σε ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με θέμα: τα ξύλινα πνευστά  της ορχήστρας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 254 Δημοτικά σχολεία και 124 Γυμνάσια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο της σειράς των διαδικτυακών εκπαιδευτικών δράσεων ‘Γνωρίζοντας τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας’ που φέρνει σε επαφή τους μαθητές με τα όργανα μίας συμφωνικής ορχήστρας.

 

IMG 20220310 113606
Οι μαθητές γνώρισαν τα ξύλινα πνευστά και το κόρνο, παρακολουθώντας μουσικούς της Κ.Ο.Θ. να παρουσιάζουν τα μουσικά όργανα, να μιλούν γι’ αυτά και να παίζουν αντιπροσωπευτικό ρεπερτόριο συγκροτώντας ένα κουιντέτο.
IMG 20220310 113613
Στο τέλος της παρουσίασης, συζήτησαν με τους μουσικούς και εξέφρασαν απορίες και ερωτήσεις αναφορικά με τα μουσικά όργανα, αλλά και το επάγγελμα του μουσικού γενικότερα.
Συμμετείχαν οι μουσικοί:
Φλάουτο: Νικολός Δημόπουλος
Όμποε: Παναγιώτης Κουγιουμτζόγλου
Κόρνο: Λευτέρης Γκρούνης
Φαγκότο: Ρέα Πικίου
Κλαρινέτο: Κοσμάς Παπαδόπουλος
Παρουσίαση: Γεωργία Καραντώνη
2
Συνολικά παρακολούθησαν ζωντανά το πρόγραμμα, 10.500 μαθητές Δημοτικών Σχολείων και 7.000 μαθητές Γυμνασίων .

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως «Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού».

O όρος «σχολικός εκφοβισμός» αναφέρεται σε μια βίαιη ενέργεια ή πράξη που γίνεται από έναν μαθητή σε έναν άλλον κατ΄ εξακολούθηση και σκοπό έχει να βλάψει το θύμα το οποίο συνήθως δυσκολεύεται να προστατέψει τον εαυτό του. Η επίθεση ξεκινάει από την επιθυμία ενός ατόμου να βλάψει κάποιον άλλον και συχνά προϋποθέτει άνιση κατανομή δύναμης απέναντι στο θύμα.
Ο εκφοβισμός περιλαμβάνει επίσης φαινόμενα όπως απειλές , διάδοση φημολογίας κακόβουλα σε βάρος κάποιου παιδιού αλλά ακόμη και την περιθωριοποίηση ενός παιδιού από ένα υποσύνολο ή μια ομάδα. (www.stopbullying.gr)

Οι μαθητές του σχολείου μας συζήτησαν με τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής για το σχολικό εκφοβισμό και τη βία και ασχολήθηκαν με μια σειρά δράσεων στην «Εβδομάδα Δράσεων Ενάντια στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό» που διοργανώθηκε στο σχολείο.1

  • Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου, σε συνεργασία με την καθηγήτρια των Αγγλικών, δημιούργησαν το αλφάβητο της θετικής συμπεριφοράς στα ελληνικά και τα αγγλικά. Οι δημιουργίες τους αναρτήθηκαν στον κεντρικό χώρο του σχολείου.

22

  • Οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μουσικής, δημιούργησαν συννεφόλεξα με φράσεις που ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά. Οι δημιουργίες τους τυπώθηκαν και αναρτήθηκαν στις αίθουσες της Β’ τάξης.

Word Art 6Word Art 8

  • Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και η Ομάδα Ραδιοφώνου του σχολείου, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μουσικής, ξεκίνησαν τη δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό και τη βία, για να μεταδοθεί στην πλατφόρμα του European School Radio.

Οι δημιουργίες των όλων των μαθητών συμμετείχαν στην Πανελλήνια εκστρατεία του Χαμόγελου του Παιδιού και του European Antbullying Network για το 2022, με τίτλο:«Μίλα Τώρα!»

Τέλος, την Παρασκευή 04/03, όλοι οι μαθητές του σχολείου προσέγγισαν το θέμα του bullying διαθεματικά στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων και παρακολούθησαν σε live streaming τη διαδικτυακή εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό!».

Εικόνες από μία Έκθεση- Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

Ορχήστρα 3

Infographic Εικόνες από μία Έκθεση ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΤην Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2002, οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου του σχολείου μας , στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής, παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση -μέσα από τις τάξεις τους- τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε  το έργο ‘Εικόνες από μία Έκθεση΄ του Ρώσου συνθέτη Μοντέστ Μουσόργκσκι, σε ενορχήστρωση Μωρίς Ραβέλ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημήτρη Σπούρα και την Μαριάνα Μποζαπαλίδου στην έρευνα, το κείμενο και την παρουσίαση της συναυλίας.

Ορχήστρα 2

Την παράσταση παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 12.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα.