Τι είναι ο εσωτερικός κανονισμός;

Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου, οι μαθήτριες/ μαθητές του σχολείου συζήτησαν με τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, κ. Δημητρακοπούλου, για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές ενημερώθηκαν και συζήτησαν και έλυσαν τις απορίες τους σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του σχολείου. Οι ιδέες και οι σκέψεις συνοψίζονται στο παρακάτω βίντεο: