Μια βόλτα στο Μουσείο των Ζωντανών Αγαλμάτων

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου αναλαμβάνουν το εξής πρότζεκτ: α) απομνημονεύουν αρχαία γνωμικά και φράσεις από λεξικά και ιστοσελίδες και τα δραματοποιούν με τη μέθοδο του λεκτικού και κινητικού μοτίβου και β) αναπαριστούν με το σώμα τους εικόνες από αρχαία ελληνικά αγγεία που υπάρχουν στο βιβλίο της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου ή σε άλλο εποπτικό υλικό του διαδικτύου. Με όχημα το θέατρο, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά γνωρίσματα του λόγου και το σώμα τους στην προσέγγιση και κατανόηση του αρχαιοελληνικού κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, το μάθημα γίνεται παιχνίδι. Τεχνική επιμέλεια: Ζωή Ταυλαρίδου