Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματαΛήψη αρχείου