Με έμπνευση τον Κώστα Καρυωτάκη

Σε πείσμα των καιρών και… των αποφάσεων εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται τέχνη και δημιουργούν τέχνη. Γιατί σε μια εποχή γενικότερης και πολυεπιπεδης κρίσης και παρακμής η τέχνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της ανθρωπινότητάς μας.

Ευχαριστούμε τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν ένθερμα στο κάλεσμα μας.

Δημητρακοπούλου Μαρία  Καμόπουλος Δημήτρης