Παροχή οδηγιών για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά στους μαθητές μας, σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Σας ενημερώνουμε  ότι έως την Τετάρτη 12/5/2021, οι κηδεμόνες των μαθητών/τριων καλούνται να υποβάλουν στον διευθυντή του σχολείου για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455), όπως ισχύει θα  πρέπει να υποβάλλονται όπως αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ που σας την επισυνάπτουμε.

Επίσης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 48137/ΓΔ4/ 27-04-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (επισυνάπτεται), οι μαθητές/τριες μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της αρμόδιας Επιτροπής για  τη δικαιολόγηση των απουσιών τους, λόγω συνοίκησης με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σχετικά με το ποια άτομα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες σας επισυνάπτουμε και την σχετική απόφαση από το αντίστοιχο ΦΕΚ. ( Για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών που συνοικούν με μαθητές πρέπει να συντρέχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις- χρωματισμένο κείμενο).

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

Σαρρής Βασίλειος, ΠΕ02

ΕΞΕ – 48137 – 2021 – Παροχή οδηγιών

ΦΕΚ Β 1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΕΚ Β 455_21_14109_ΓΔ4_5_2_21_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ (1)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ