ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΜΙΚΡΑΣ       http://1lyk-trilof.thess.sch.gr/

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης τη Δευτέρα 17/6/2019 , ακολουθεί η εγγραφή του(της) μαθητή(τριας) στο σχολείο. Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Την Τρίτη 11/06/2019 θα συνεδριάσει ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου για την έκδοση των αποτελεσμάτων των μαθητών. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν ώρα 13:30  στον εξωτερικό πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Οι έλεγχοι τελικής επίδοσης των μαθητών θα επιδοθούν στους γονείς την Πέμπτη 13/6/2019 ώρες από 8:30-13:30.

Τα πρωτότυπα απολυτήρια θα αποσταλούν υπηρεσιακά στο Λύκειο εγγραφής των αποφοίτων μαθητών. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου μπορούν να προμηθευτούν από το σχολείο από 21/6/2019.