Ενημέρωση Γονέων από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Μπορείτε να έρχεστε για ενημέρωση από τους καθηγητές της σχολικής μονάδας στο 2ο (9:45-9:55) και 3ο  (10:40-10:50) διάλειμμα.

Το οριστικό πρόγραμμα ενημέρωσης θα αναρτηθεί όταν ολοκληρωθούν οι οριστικές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και δημιουργηθεί το μόνιμο πρόγραμμα του σχολείου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση