Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων Ιουνίου 2018

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες ότι μπορούν να λάβουν τα αποτελέσματα των γραπτών ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των παιδιών τους την Πέμπτη 14/06/18, μεταξύ 08.00 και 14.00, την Παρασκευή 15/6/18  από 12.00-14.00 και τη  Δευτέρα 18/06/18 από 8.00-14.00.