ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΕΛΒΕΤΙΑ (Ο.Η.Ε. – CERN)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση κλειστών οικονομικών προσφορών εκ΄ μέρους Ταξιδιωτικών Γραφείων για την πραγματοποίηση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον Ο.Η.Ε. και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) – Γαλλία, Ελβετία
ΟΗΕ_CERN_1ο Γυμνασίο Μικρας_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_διαδίκτυο